Stand van zaken september 2020

Het aantal besmettingen met het Corona-virus loopt helaas terug op. Gelukkig hebben de meeste mensen enkel lichte klachten.

Wij willen u nogmaals vragen bij luchtwegklachten GEEN afspraak aan te vragen, maar ons te contacteren via mail of telefoon. 

Er is onze praktijk een beperkte capaciteit om patiënten te testen. Dit is vooral bedoeld voor mensen die om praktische redenen niet in de triagepost kunnen geraken.

Indien er nood is aan klinisch onderzoek (bvb. ernstige hoest, kortademigheid, erg ziek,..), kunnen patiënten in onze praktijk onderzocht worden. Deze raadplegingen worden echter NA de gewone consultatieuren ingepland; dit om mogelijke besmetting van andere wachtenden te voorkomen.

Bel of mail onze praktijk!

Gelieve bij luchtwegklachten (zoals hoesten, koorts, keelpijn, neusloop, kortademigheid, ...) niet naar de praktijk te komen. Contacteer ons telefonisch op 03/272 35 35 OF via mail moc.liamg@njitnalpanoroc . Wij bellen of mailen u dan zo snel mogelijk terug.

Er zal voorlopig ook GEEN vrij spreekuur meer zijn in de praktijk.

U kunt voorlopig ook GEEN online afspraak meer boeken.

Betrouwbare medische info over het Corona- virus

Onze Federale Overheidsdienst Volksgezondheid heeft een website met betrouwbare medische informatie en FAQ’s (veelgestelde vragen) over het nieuwe coronavirus. Klik hier voor meer informatie.

Informatie nummer voor vragen: 0800 14689

Wanneer bent u mogelijks besmet met corona?

Een mogelijk geval van COVID-19 is een persoon met 

 • Minstens één van de volgende hoofdsymptomen: hoest, kortademigheid, pijn op de borstkas, plots ontstaan van reuk – of smaakverlies zonder duidelijke oorzaak 
 • OF minstens twee van de volgende symptomen: koorts, spierpijn, vermoeidheid, rhinitis, keelpijn, 
  hoofdpijn, anorexia, waterige diarree zonder duidelijke oorzaak, acute verwardheid, plotse val zonder duidelijke oorzaak
 • OF verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma, chronische hoest…)

Wat moet ik doen als ik voldoe aan bovenstaande definitie?

Neem telefonisch contact op met de praktijk tussen 8u en 11u, op via moc.liamg@njitnalpanoroc . U wordt doorverwezen voor een staalafname.  

Verdere instructies krijgt u telefonisch.

Volg de volgende adviezen: hygiene advies voor een  covid 19 + patiënt

Ik heb een contact gehad met een bevestigde COVID 19. Wat betekent dit? Wat moet ik doen?


HOOG RISICO CONTACT DEFINITIE:

Voor de volgende personen wordt het risico op besmetting als “hoog” beschouwd (= nauwe contacten):

• een persoon met een contact van minstens 15 minuten binnen een afstand van <1,5m (“face to face”), bijvoorbeeld in een gesprek

• een persoon die direct fysiek contact heeft gehad met een COVID-19 geval

• een zorgverlener in contact met een COVID-19 geval tijdens de zorg of het medisch onderzoek binnen een afstand van 1,5m, zonder gebruik van de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen (volgens protocol/activiteit)

• een persoon die samen met een COVID-19 patiënt heeft gereisd, in eender welk transportmiddel, zittend binnen twee zitplaatsen (in eender welke richting) van de patiënt. In een vliegtuig ook bemanningsleden die dienst doen in de sectie van het vliegtuig waar het geval zat. Indien de ernst van de symptomen of de verplaatsing van de patiënt in het vliegtuig wijst op een mogelijk grotere blootstelling, kunnen passagiers die in hetzelfde compartiment zaten of alle passagiers in het vliegtuig worden beschouwd als hoog risico contacten.

WAT MOET U DOEN? 

 • De contacttracer zal u contacteren en in quarantaine plaatsen.
 • Deze quarantaine geldt voor tien dagen vanaf de dag na het laatste hoog risico contact. Na deze periode geldt nog een verhoogde waakzaamheid en beperking van sociale contacten gedurende vier dagen.
 • De contacttracer bezorgt u een quarantaine attest voor het werk/school.
 • Afname test is niet meer nodig.
 • Bij ontwikkelen van symptomen wordt de persoon een mogelijk geval en moet er telefonisch of per mail contact genomen worden met de huisarts die kan zeggen waar een staalafname kan plaatsvinden.

LAAG RISICO CONTACT DEFINITIE:

Voor de volgende personen wordt het risico op besmetting als “laag” beschouwd:

• een persoon die minder dan 15 minuten contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt
binnen een afstand van 1,5 m (“face to face”)

• een persoon die zich in dezelfde kamer/gesloten omgeving bevond met een COVID-19
patiënt, maar daarbij minder dan 15 minuten binnen een afstand van <1,5 m was. Dit omvat alle klasgenoten voor kinderen =6 jaar, mensen in hetzelfde kantoor, of in een wachtkamer

WAT MOET U DOEN?

 • Thuisisolatie is niet nodig voor asymptomatische laag risico contacten.
 • Beperk wel sociale contacten tot een minimum, met respect van een afstand van 1,5m
 • Voor alle verplaatsingen buitenshuis moet een mondmasker gedragen worden (voor personen > 12 jaar).
 • Afname van een test is niet nodig.
 • Bij ontwikkelen van symptomen wordt de persoon een mogelijk geval en moet er telefonisch of per mail contact genomen worden met de huisarts die kan zeggen waar een staalafname kan plaatsvinden.