Bel of mail onze praktijk!

Gelieve bij luchtwegklachten (zoals hoesten, koorts, keelpijn, neusloop, kortademigheid, ...) niet naar de praktijk te komen. Contacteer ons telefonisch op 03/272 35 35 OF via mail moc.liamg@njitnalpanoroc . Wij bellen of mailen u dan zo snel mogelijk terug.

Er zal voorlopig ook GEEN vrij spreekuur meer zijn in de praktijk.

U kunt voorlopig ook GEEN online afspraak meer boeken.

Betrouwbare medische info over het Corona- virus

Onze Federale Overheidsdienst Volksgezondheid heeft een website met betrouwbare medische informatie en FAQ’s (veelgestelde vragen) over het nieuwe coronavirus. Klik hier voor meer informatie.

Informatie nummer voor vragen: 0800 14689

Wanneer bent u mogelijks besmet met corona?

Een mogelijk geval van COVID-19 is een persoon met 

 • Minstens één van de volgende hoofdsymptomen: hoest, kortademigheid, pijn op de borstkas, plots ontstaan van reuk – of smaakverlies zonder duidelijke oorzaak 
 • OF minstens twee van de volgende symptomen: koorts, spierpijn, vermoeidheid, rhinitis, keelpijn, 
  hoofdpijn, anorexia, waterige diarree zonder duidelijke oorzaak, acute verwardheid, plotse val zonder duidelijke oorzaak
 • OF verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma, chronische hoest…)

Wat moet ik doen als ik voldoe aan bovenstaande definitie?

Neem telefonisch contact op met de praktijk tussen 8u en 11u, op via moc.liamg@njitnalpanoroc . U wordt doorverwezen voor een staalafname.  

Verdere instructies krijgt u telefonisch.

Volg de volgende adviezen: hygiene advies voor een  covid 19 + patiënt

Ik heb een contact gehad met een bevestigde COVID 19. Wat betekent dit? Wat moet ik doen?


HOOG RISICO CONTACT DEFINITIE:

Voor de volgende personen wordt het risico op besmetting als “hoog” beschouwd (= nauwe contacten):

• een persoon met een contact van minstens 15 minuten binnen een afstand van <1,5m (“face to face”), bijvoorbeeld in een gesprek

• een persoon die meer dan 15 minuten in dezelfde kamer/gesloten omgeving was met een COVID-19 patiënt. Dit omvat huisgenoten, alle klasgenoten voor kinderen < 6 jaar (kleuterschool), naaste buren in een klas bij kinderen =6 jaar of op het werk, een hele afdeling in een kinderkribbe

• een persoon die direct fysiek contact heeft gehad met een COVID-19 geval

• een persoon die in direct contact is geweest met lichaamsvloeistoffen van een COVID-19 patiënt, zoals tijdens het zoenen en mond-op-mond beademing, of contact met braaksel, stoelgang, slijmen, enz.

• een zorgverlener in contact met een COVID-19 geval tijdens de zorg of het medisch onderzoek binnen een afstand van 1,5m, zonder gebruik van de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen (volgens protocol/activiteit)

• een persoon die samen met een COVID-19 patiënt heeft gereisd, in eender welk transportmiddel, zittend binnen twee zitplaatsen (in eender welke richting) van de patiënt. In een vliegtuig ook bemanningsleden die dienst doen in de sectie van het vliegtuig waar het geval zat. Indien de ernst van de symptomen of de verplaatsing van de patiënt in het vliegtuig wijst op een mogelijk grotere blootstelling, kunnen passagiers die in hetzelfde compartiment zaten of alle passagiers in het vliegtuig worden beschouwd als hoog risico contacten.

WAT MOET U DOEN? 

U dient zelf getest te worden. Neem hiervoor zo snel mogelijk contact op (per mail of telefoon) met ons.

 • Thuisisolatie gedurende 14 dagen na het laatste risicocontact. Buitengaan is enkel toegestaan voor kleine essentiële aankopen (voeding, apotheek,…), mits het dragen van een stoffen mondmasker en strikte naleving van de hygiënische maatregelen, waarbij direct contact met andere mensen wordt vermeden. U krijgt hiervoor een “getuigschrift van quarantaine”.
 • Bij nieuwe diagnose COVID 19 bij huisgenoot tijdens de isolatieperiode => herstart isolatie 14 dagen
 • Voor personen die een essentieel beroep uitoefenen zoals zorgverleners is werken uitzonderlijk toegestaan indien dit noodzakelijk is om de continuïteit van de zorg te waarborgen, mits dragen van voldoende berschermingsmiddelen, bewaren van afstand en handhygiëne.???????


LAAG RISICO CONTACT DEFINITIE:

Voor de volgende personen wordt het risico op besmetting als “laag” beschouwd:

• een persoon die minder dan 15 minuten contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt
binnen een afstand van 1,5 m (“face to face”)

• een persoon die zich in dezelfde kamer/gesloten omgeving bevond met een COVID-19
patiënt, maar daarbij minder dan 15 minuten binnen een afstand van <1,5 m was. Dit
omvat alle klasgenoten voor kinderen =6 jaar, mensen in hetzelfde kantoor, of in een
wachtkamer

• een zorgverlener die in dezelfde ruimte als een COVID-19 patiënt is geweest zonder het gebruik van adequate beschermende kleding, maar nooit binnen een afstand van 1,5 meter. Zorgverleners aan COVID-19 patiënten en laboratoriummedewerkers die stalen van COVIDgevallen hanteren en daarbij de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) dragen, worden niet beschouwd als laag risico contacten. Voor hen geldt wel een algemene aanbeveling om strikte handhygiëne toe te passen en voor alle verplaatsingen buitenshuis een stoffen mondmasker te dragen.

WAT MOET U DOEN?

 • Thuisisolatie is niet nodig voor asymptomatische laag risico contacten.
 • Beperk wel sociale contacten tot een minimum, met respect van een afstand van 1,5m
 • Voor alle verplaatsingen buitenshuis moet een stoffen mondmasker gedragen worden (voor personen > 12 jaar).
 • Afname van een test is niet nodig.
 • Bij ontwikkelen van symptomen wordt de persoon een mogelijk geval en moet er telefonisch contact genomen worden met de huisarts die kan zeggen waar een staalafname kan plaatsvinden.